Register Now

8 december 10:00 - 13:00Halmstads Energi och Miljö

Energilager - hot eller möjlighet för nätbolagen?

Energilager är i hetluften som en del av ett framtida energisystem och har potential att bidra till många nyttor. Några som ofta nämns är frekvensreglering, avlasta elnäten, kapa effekttoppar, bidra till ökad möjlighet att integrera förnybart i näten osv. Men hur ska det säkerställas att nyttorna maximeras? Och  hur påverkas nätbolagen? Vi bjuder in till ett kostnadsfritt heldagsseminarium där ni bland annat får höra om hur utvecklingen av energilager går framåt, vilka möjligheter som energilager ger för näten och om befintliga projekt. Vi kommer även att ha en diskussion om hur affärsmodellerna kan se ut och vad regleringen egentligen säger.

Program:

Moderator: Lars Olsson, Seniorit AB

 • 9.30-10.00 FIKA och mingel
 • 10.00-12.45 Session 1: Energilager, omvärld och implementering
 • 10.00-10.10 Välkommen
 • Monica Karlsson, VD Halmstads Energi och Miljö (HEM)
 • 10.10-10.35 Vilka är de viktigaste trenderna för energibranschen? 
 • Lars Olsson, Seniorit AB 
 • 10.35-11.00 Energilager omvärld och utveckling
 • Olle Johansson VD, Power Circle
 • 11.00-11.30 Energilager – vad säger elnätsregleringen? 
 • Karin Widegren, Expert, Energimarknadsinspektionen
  Kort bensträckare
 • 11.40-12.10 Hur ser Energiföretagen på affärsmodellerna? 
 • Monica Karlsson, Ordförande Energiföretagen Sverige/VD HEM och Patrik Edvardsson, VD HEM Nät AB
 • 12.10-12.30 Paneldiskussion

  12.30 -13.40 LUNCH, med mingel och diskussion
 • 13.40 - 15.00  Session 2: Energilager i praktiken
 • 13.40-14.00 Lokala energilager kan skapa stor nytta. Projektpresentation 
 • Anna Wolf, Sakkunnig Energisystem och Smarta Elnät, Power Circle 
 • 14.00– 14.30  Energilager som möjliggörare
 • Mats Karlström, VP Sales and Marketing, Ferroamp
 • 14.30 - 15.00 Paneldiskussion
 • 15.00-15.40 FIKA med workshop och diskussion:
  • Hinder och möjligheter med lager och smarta nät
  • Vilka trender kommer att påverka nätbolagen mest?
 • 15.45-16.00 Avslutning  För frågor kontakta Anna Wolf, Power Circle: anna.wolf@powercircle.org

  Register Now

  Talare

  Anna Wolf Power Circle
  Sakkunnig Energisystem och Smarta elnät

  Läs mer

  Monica Karlsson Halmstads Energi och Miljö
  VD samt styrelseordförande Energiföretagen Svergie

  Läs mer

  Olle Johansson Power Circle
  VD

  Läs mer

  Mats Karlström Ferroamp
  VP Sales and Marketing

  Läs mer

  Patrik Edvardsson Halmstads Energi och Miljö
  VD HEM Nät AB

  Läs mer

  Lars Olsson Seniorit AB
  Expert Smarta Elnät, tidigare bla VD Falbygdens Energi

  Läs mer

  Karin Widegren Energimarknadsinspektionen
  Expert

  Läs mer